Känna till de tidiga symptomen på mystisk akut hepatit hos barn

Innehållsförteckning:

Känna till de tidiga symptomen på mystisk akut hepatit hos barn
Känna till de tidiga symptomen på mystisk akut hepatit hos barn
Anonim

Det är viktigt för varje förälder att känna igen de tidiga symtomen på mystisk akut hepatit hos barn. På så sätt kan barn omedelbart få rätt medicinsk behandling och undvika risken för att akut hepatit förvärras

Mystisk akut hepatit är känd för att drabba barn i åldern 1 månad till 16 år. Även om orsaken är okänd, har denna typ av hepatit symtom som liknar symtomen på hepatit i allmänhet.

Lär känna de tidiga symtomen på mystisk akut hepatit hos barn - Alodokter
Lär känna de tidiga symtomen på mystisk akut hepatit hos barn - Alodokter

De första symptomen på mystisk akut hepatit kan vara ett lindrigt besvär, men det kan utvecklas till ett allvarligt tillstånd om det inte får rätt behandling.

Tidiga symtom på mystisk akut hepatit hos barn som måste uppmärksammas

Det finns några mystiska akuta hepatitsymtom hos barn som man bör se upp med. Följande är några av symptomen:

1. Diarré

Det vanligaste tidiga symtomet på mystisk akut hepatit hos barn är diarré. Barn som har diarré kommer att göra avföring oftare, vilket är 3 gånger om dagen eller mer, med en vattnig avföringsstruktur.

2. Illamående eller kräkningar

Förutom diarré kan de första symtomen på akut mystisk hepatit också åtföljas av illamående och kräkningar. Detta tillstånd gör ofta att barn inte har någon aptit och inte dricker, så de riskerar att drabbas av närings- och vätskebrist.

3. Magvärk

Ett annat mystiskt tidigt symptom på akut hepatit är buksmärtor. Detta beror på att levern i bukhålan blir inflammerad, vilket utlöser smärta i bukområdet.

Förutom ovanstående symtom kan några andra tidiga symtom på mystisk akut hepatit hos barn inkludera feber, svaghet, muskelvärk och ledvärk.

Hos vissa barn kan de första symtomen på mystisk akut hepatit utvecklas till avancerade symtom. Några av de avancerade symtomen i fråga inkluderar:

Gul hud och ögon

Levern fungerar för att smälta ett ämne som kallas bilirubin. Detta ämne kan ge en gulaktig färg till avföring och urin. När ett barn har hepatit kan levern skadas så att den inte kan smälta bilirubin och bli av med det genom avföring.

Som ett resultat kommer bilirubin att ackumuleras i blodet och överskottet lagras i hudvävnaden och ögonvitan.

Urin är mörk till färgen

Ett annat avancerat symptom som kan upplevas av barn är mörk urin. Eftersom bilirubin byggs upp i blodet utsöndras överskottet i urinen. Bilirubinnivåer som är för höga är det som gör urinen mörk i färgen.

Ljusfärgade pallar

Om ditt barn har hepatit blir nästa symptom ljusfärgad avföring. Detta beror på att levercellerna är skadade och inte kan bli av med bilirubin genom avföring. Resultatet är att avföringen inte är gulaktig till färgen och istället blir blekvit som lera.

I allvarliga fall av mystisk akut hepatit är det känt att barn får anfall eller förlorar medvetandet. För att detta inte ska hända förväntas föräldrar kunna känna igen symtomen på akut hepatit tidigt och omedelbart ta barnet till närmaste vårdcentral.

Tidig övervakning och medicinsk behandling syftar till att förhindra mystiska akuta hepatittillstånd hos barn som är mer allvarliga.

Även om orsaken till mystisk akut hepatit är okänd, måste överföringen av denna sjukdom fortfarande förhindras, både av föräldrar och barn. Tricket är att hålla sig själv och miljön ren. Här är några steg:

  • Tvätta händerna med tvål före och efter måltid.
  • Se till att maten du äter är färdiglagad.
  • Undvik att dela bestick med andra människor.
  • Använd en mask när du gör utomhusaktiviteter.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.

Om ditt barn upplever några av de tidiga symtomen på mystisk akut hepatit, kontakta omedelbart en läkare. Därefter kommer läkaren att rekommendera ett blodprov för att fastställa diagnosen och ge behandling i enlighet med barnets tillstånd.

Populärt ämne