Känn funktionerna och farorna med klor

Innehållsförteckning:

Känn funktionerna och farorna med klor
Känn funktionerna och farorna med klor
Anonim

Vissa människor kanske inte känner till funktionerna och farorna med klor. Denna kemiska substans används ofta för att utrota bakterier och som en vattenrenare i simbassänger. Men klor kan vara skadligt för hälsan om det används felaktigt

Klor är en kemikalie som ofta används som desinfektionsmedel. Klor finns i fast, flytande eller gasform. Denna kemikalie används ofta i industrisektorn och som en ingrediens i hushållsrengöringsmedel.

Lär dig funktionerna och farorna med klor - Alodokter
Lär dig funktionerna och farorna med klor - Alodokter

Förutom att klor har många fördelar kan det vara farligt om det sväljs, andas in eller utsätts direkt för huden, särskilt i stora mängder.

De olika funktionerna hos klor och deras användning

Klorets huvudsakliga funktion är att hämma tillväxt och utrota bakterier och olika typer av mikrober. På grund av dessa fördelar används klor ofta för att rena dricksvatten och simbassänger.

Inte bara det, klor används också som en aktiv ingrediens i hushållsrengöringsprodukter, klädblekmedel eller sanitetsbindor. Följande är olika andra funktioner av klor i det dagliga och industriella livet:

  • Material för tillverkning av papper, plast, textilfärger, tyger och färger
  • Aktiva ingredienser i blekningsprodukter
  • Blandad medicin och antiseptisk vätska
  • Bekämpningsmedelsblandning
  • Sanering av industriavfall

Risker med klor för hälsan

Klor är väldigt lätt att hitta i vardagen på grund av de olika fördelarna det ger. Men exponering för klor kan också orsaka flera hälsoproblem, som:

hudirritation

Risken för hudirritation från klor ökar om du utsätts för stora mängder klor, till exempel när du simmar i en simbassäng med höga h alter av klor.

Allergiska reaktioner som kan uppstå är klåda och rodnad. Ibland kan exponering för klor också göra att huden blir fjällande och torr. Detta beror på att klor kan erodera de naturliga oljorna på huden. Detta är anledningen till att huden känns torr och stretchig efter simning.

Klor kan ibland orsaka irritation även vid normala nivåer. Detta orsakas av en blandning av klor med svett, döda hudceller och urin för att bilda kloramin. Närvaron av kloramin kan kännas igen av den skarpa lukten av poolvatten.

Ögonirritation

Exponering för klor kan orsaka kliande och röda ögon, suddig syn och en brännande känsla i ögonen. Skölj därför omedelbart med rent vatten när ögonen utsätts för klor.

Du rekommenderas också att använda simglasögon när du simmar i en simbassäng som innehåller klor.

Andningsstörningar

Exponering för gaser som innehåller stora mängder klor kan orsaka irritation och andningsproblem. Detta tillstånd kan utlösa symtom på andnöd, rinnande näsa, bröstsmärtor, hosta och väsande andning. Exponering för klorgas kan också utlösa ett återkommande symtom hos astmatiker.

Exponering för stora mängder klor kommer att reagera med slemhinnan i kroppen och bilda s altsyra och underklorsyrlighet. Båda dessa ämnen är giftiga för människokroppen.

Klorförgiftning kan orsaka problem i matsmältningsorganen och ge symtom i form av ont i munnen, ont och svullen hals, magsmärtor, kräkningar och blodig avföring. Dessutom kännetecknas klorförgiftning också av förändringar i pH i blodet och ett drastiskt blodtrycksfall.

Klor kommer dock inte att orsaka skadliga hälsoeffekter om innehållet är mycket litet, till exempel i dricksvatten. En studie visar att tillsats av låga h alter av klor i dricksvattnet faktiskt ger skydd mot vattenburna sjukdomsframkallande bakterier.

Efter att ha känt till funktionerna och farorna med klor förväntas du vara mer försiktig när du använder hushållsrengöringsprodukter eller när du simmar i simbassänger.

Om du upplever några allergiska reaktioner eller symtom på grund av klorexponering som nämns ovan, tveka inte att konsultera en läkare för korrekt behandling.

Populärt ämne