Detta är anledningen till att akut hepatit är farligt

Innehållsförteckning:

Detta är anledningen till att akut hepatit är farligt
Detta är anledningen till att akut hepatit är farligt
Anonim

Nyheten om den mystiska akuta hepatiten väckte oro för många på sistone. Han sa att denna sjukdom klassificeras som farlig eftersom den kan orsaka dödsfall. För att ta reda på mer om varför denna sjukdom är farlig, låt oss titta på följande artikel

Hepatit är en term för inflammation i levern. Att döma av varaktigheten av förekomsten delas hepatit in i två typer, nämligen akut och kronisk. Termen akut hepatit används för att beskriva leverinflammation som varar i mindre än 6 månader.

Detta är anledningen till att akut hepatit är farligt
Detta är anledningen till att akut hepatit är farligt

Nyligen har mystisk akut hepatit fått särskild uppmärksamhet. Detta tillstånd är känt för att mest drabba barn under 16 år och orsaken är inte känd med säkerhet.

Fiskorna med akut hepatit

Akut hepatit kan i allmänhet orsakas av viral hepatitinfektion, alkoholförgiftning, autoimmun sjukdom eller användning av vissa droger (läkemedelsinducerad hepatit). Det finns minst fem typer av virus som kan orsaka hepatit, nämligen hepatit A-, B-, C-, D- och E-virus.

Sättet för överföring av hepatitvirusinfektion varierar beroende på typen av virus. Vissa virus kan överföras genom vattenstänk som kommer ut när man nyser eller hostar, oskyddat samlag, blodtransfusioner och förorenad mat och dryck.

För närvarande ökar WHO medvetenheten om den mystiska akuta hepatiten av okänd orsak. Det finns flera virus som har associerats med uppkomsten av detta tillstånd, nämligen Adenovirus, inklusive typ 41 och SARS-CoV-2.

Men hittills har det konstaterats att det inte finns något samband mellan akut hepatit och covid-19-vaccination.

Akut hepatit, inklusive mystisk hepatit, bör inte tas lätt på och måste behandlas snabbt och på lämpligt sätt. Anledningen är att akut hepatit kan orsaka leverfunktionssvikt.

Svår leversvikt kräver en transplantation. Dessutom kan vissa typer av akut hepatit, såsom hepatit B- eller C-virusinfektion, också utvecklas till kronisk hepatit.

De senaste WHO-data anger att 350 fall av mystisk akut hepatit har rapporterats i 11 länder, med 17 kända fall som kräver levertransplantation. Bara i Indonesien har denna sjukdom till och med orsakat 7 dödsfall hos barn.

Känner igen symptomen på akut hepatit

Akut hepatit kan orsaka olika symtom, beroende på orsaken. Men i allmänhet finns det flera symtom på akut hepatit som kan kännas igen, nämligen:

  • Feber
  • Utmattning
  • Illamående och kräkningar
  • värk i magen
  • Fast aptiten
  • Muskel- och ledvärk
  • Diarré
  • Urin är mörk till färgen
  • Blek avföring
  • Gulsot

Hos barn orsakar akut hepatit, inklusive mystisk akut hepatit, oftare gastrointestinala symtom, såsom diarré, kräkningar och gulsot. Men i de flesta fall åtföljs symtomen inte av feber.

Från resultaten av blodprover kommer vanligtvis personer med mystisk akut hepatit att visa en ökning av leverenzymer men inget hepatitvirus hittas, vilket är en vanlig orsak till akut hepatit.

Så, om du eller en familjemedlem för närvarande upplever symtom på akut hepatit enligt beskrivningen ovan, kontakta omedelbart en läkare för att få rätt behandling. Vidta dessutom åtgärder för att förhindra akut hepatit så tidigt som möjligt.

Att förebygga hepatit kan göras genom att genomgå vaccinationer och anta en hälsosam livsstil, som att äta hälsosam och vällagad mat, upprätthålla livsmedelshygien, inte dela användningen av personliga redskap och undvika konsumtion av alkoholh altiga drycker.

Du rekommenderas också att fortsätta att tillämpa hälsoprotokollet för covid-19. Förutom att skydda dig och din familj från Corona Virusinfektion, kan covid-19-processen också förhindra överföring av virus som misstänks vara orsaken till mystisk akut hepatit.

Populärt ämne